Biyolojik Arıtma Yöntemleri

 
ÇALIŞMA PRENSİBİ
BİYOLOJİK
F
İLTRELER
Belirli bir tank hacmine doldurulan kırma taş, plastik veya herhangi bir malzemenin üzerinde bakteri tabakası oluşturularak, bu malzemenin üzerinde arıtmadan geçirilmiş atık suyu filtre etmek ve bu sayede atıksu içindeki kompleks organik maddelerin bakteriler tarafından parçalanmasını temin etmektedir. Filtre içerisinde hava sirkülasyonu temin etmek ve filtre yüzeyinin kuru kalmaması için tedbir almak gerekmektedir. Filtre yüzeyinde üreyen bakteri tabakası zamanla kalınlaşarak kopar ve çıkış suyu ile birlikte tankı terk eder. Atıksu içerindeki bu bakteri kütlelerini sudan ayırmak için son çökeltme tankı kullanılması gerekmektedir. Son çökeltme tankından alınan bu bakteri kütlesi ( çamur ) sistem dışına alınarak çamur arıtım işlemlerine tabi tutulması gerekmektedir.
AKTİF
ÇAMUR
S
İSTEMLERİ

Atıksu havalandırma tanklarına alınır. Bu tanklara dışarıdan oksijen verilerek (Yüzeysel Havalandırıcılar veya Difüzör Havalandırıcılar ile) aerobik mikroorganizmaların atıksu içindeki çözünmüş ve kolloid organik maddeleri ayrıştırarak arıtma işlemini gerçekleştirmesi temin edilir. Havalandırma tankından çıkan atıksuların son çökeltme tankında durultulması yani arıtılmış su içindeki mikroorganizmaların sistemden  ayrıştırılması gerekmektedir. Ayrıca havalandırma tankında belirli bir mikroorganizma konsantrasyonunu temin etmek üzere son çökeltme tankından alınan çökelmiş çamurun (mikroorganizmaların)havalandırma tankının başına geri devredilmesi gerekmektedir. Sistemde oluşacak fazla  çamur ise sistem dışına alınarak çamur arıtım işlemlerine tabi tutulması gereklidir.

STABİLİZASYON
HAVUZLARI

Sisteme dışarıdan enerji verilmeden, havalandırma yapmadan doğal ortamda arıtma gerçekleşir.
 

Çetin Dönüşüm Teknik Havuz & Arıtma Sistemlerini Sosyal Ağ'lardanda Takip Edebilirsiniz.