Kirlilik Literatür Verileri

BOI
565-5722
mg/lt
KOI
785-7619
mg/lt
pH
6,2-11,3
-
TKM
1837-14205
mg/lt
TSKM
326-3560
mg/lt
Alkalinite
225-1550
mg/lt CaCO3
TP
29-181
mg/lt
 

Çetin Dönüşüm Teknik Havuz & Arıtma Sistemlerini Sosyal Ağ'lardanda Takip Edebilirsiniz.